แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - guupost

หน้า: [1] 2 3 ... 152
1


สอนดีไซน์เสื้อผ้าเทรนด์ฮอตด้วยหลักสูตรคอร์สแบบเร่งด่วน เตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจรอบทั้งด้านเคล็ดและด้านประเพณีนิยม ด้วยการสอนหลักการต่าง ๆ จากวงการออกแบบเสื้อผ้าเทรนด์ฮอต ซึ่งมีสาระสำคัญคือความคิดรังสรรค์และการพิจารณาความต้องการในตลาด รวมทั้งถ่ายทอดความชำนาญที่จำเป็นต่อการริตั้งต้นประกอบอาชีพในวงการเทรนด์ฮอต ผู้เรียนจะได้ศึกษาทั้งกระบวนการ ความสามารถต่าง ๆ และถ้อยคำที่ใช้ในวงการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นโดย ตั้งต้นตั้งแต่ตัวบทและหลักการไปจนถึงการนำมาสร้างงานจริง
เทอม 1 (สิงหาคม - ธันวาคม)

FD101 ตัวบทการออกแบบคอลเลกชั่นขั้นต้น
นักเรียนจะได้สร้างความคุ้นเคยกับขั้นแรกของวงการเทรนด์ฮิตโดยการฟังพรรณนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ของวงการในล่าสุด ฝึกจำแนกเครื่องแต่งกายสตรีประเภทต่าง ๆ ฝึกฝนสร้างมูดบอร์ด ใช้สมุดร่างส่วนตัวในการเขียนแบบเครื่องแต่งกายเทรนด์ฮอต และศึกษาการดึงเอาแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากแหล่งต่าง ๆ

FD102 การวาดหุ่นคนขั้นพื้นฐาน
คอร์สหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดหุ่นคนเน้นให้นักศึกษามีวิชาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการร่างหุ่นผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก ในมุมต่าง ๆ นักศึกษาจะได้ศึกษาสัดส่วนและการจัดวางท่าทางจากการฝึกวาด บุคคลจริง ซึ่งจะทำให้เห็นประจักษ์ข้อปลีกย่อยของเสื้อผ้า เนื้อผ้า และรูปทรง เพื่อให้สามารถสอนงานออกแบบด้วยภาพสเก๊ตช์ได้

FD 103 การดีไซน์ลวดลายขั้นขั้นพื้นฐาน
คอร์สเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายสองประการด้วยกัน ประการแรกมุ่งเน้นการศึกษาหุ่นผู้หญิงและการออกแบบลวดลายขั้นต้นตามสัดส่วนเรือนร่างที่กำหนดให้ อีกส่วนหนึ่งเน้นการดีไซน์ลวดลายประดับ เช่น การดีไซน์กระโปรง เสื้อแขนยาว และกระโปรงชุดโดยเน้นที่วัตถุของเนื้อผ้าเป็นหลัก

FD104 ประวัติศาสตร์การตบแต่งในแต่ละ เวลา
คอร์สหลักสูตรนี้กล่าวถึงความเป็นมาของกระโปรงชุดแบบตะวันตก การศึกษาสังคมในยุคต่าง ๆ ผ่านแง่มุมของการตบแต่งและเครื่องแต่งตัวกายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของการสถาบันสอนออกแบบเสื้อผ้าในฐานะเครื่องหมายของการแสดงออกทางการบ้านการเมืองและสังคมในแต่ละช่วง ศึกษาพัฒนาการของกระโปรงชุดจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง โดยนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนแง่มุมเกี่ยวกับการที่วัตถุปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลลัพธ์ต่อแบบของเครื่องนุ่งห่มในแต่ละช่วง ด้วย

FD 105 กลยุทธ์การตัดเย็บ ขั้นพื้นฐาน
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งให้ความรู้และทักษะในการใช้จักรเย็บผ้า เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิถีทางเย็บรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญในการตัด เนื้อผ้าชนิดต่าง ๆ กัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้กระบวนการที่ได้เรียนมาให้สัมพันธ์กันกับตัวอย่างเนื้อผ้าที่ได้รับ
เทอม 2 (มกราคม - มีนาคม)

FD201 การออกแบบเทรนด์ฮิต
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการสำคัญ ในการหาแบบและการนำไปประยุกต์เป็นไอเดีย รวมถึงคอนเซปต์ต่าง ๆ เช่น การตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาคอลเลกชั่น และการนำเสนองาน โดยนักศึกษาจะได้นำไปลองปฏิบัติจริงในโปรเจคงานช่วงท้ายของคอร์สหลักสูตร

FD202 การวาดภาพความนิยมพื้นฐาน
โดยใช้วิชาจากคอร์สการวาดภาพความนิยม I นักศึกษาจะได้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาสไตล์การวาดภาพสมัยนิยมของตนเอง และการสื่อไอเดียต่าง ๆ ผ่านมุมมองรังสรรค์ของ ตัวเอง

FD203 การดีไซน์ลวดลายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการสร้างลวดลายแต่งในเสื้อผ้าสตรี โดยเน้นไปทางวัตถุที่ใช้ตัด และให้วิชาความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ลองสัมผัสกับความหนาของเนื้อผ้า โครงสร้าง และการตัดขอบ เพื่อลองสร้างโทนอารมณ์ในงานออกแบบของตัวเองและบ่มเพาะสไตล์การสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะตัว

FD204 ประวัติศาสตร์ การตบแต่งในแต่ละยุคสมัย II
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการต่อยอดจากคอร์สหลักสูตรประวัติศาสตร์การแต่งกายในแต่ละระยะ เนื้อหาการนำเสนอจะสอนเกี่ยวกับความนิยมตะวันตกยุค 60 70 และ 80

FD205 การตัด เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
คอร์สหลักสูตรนี้อาศัยขั้นพื้นฐานจากคอร์สกลยุทธ์การตัดเย็บ นักเรียนจะได้ศึกษากลยุทธ์การตัด และออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งการใช้จักรและการตัดเย็บ ด้วยมือ นักศึกษาจะได้ศึกษาวิธีตัดเย็บ สินค้าต้นแบบของตนเองโดยใช้ลวดลายจากคอร์สหลักสูตรการดีไซน์ลวดลายสำหรับสร้างสินค้าต้นแบบ

FD206 ความรอบรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อผ้า
คอร์สหลักสูตรความรู้ขั้นต้น เกี่ยวกับเนื้อผ้าสอนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและ จุดเด่น ของเส้นใยแบบต่าง ๆ
ภาคฤดูร้อน (มิถุนายน - กรกฎาคม)

FD391 คอมพิวเตอร์เพื่อการ ดีไซน์เทรนด์ฮิต
นักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจทักษะขั้นต้นในการใช้โปรแกรม Photoshop และ Iustrator

FD361 การพัฒนา ความสามารถ การตัดเย็บ
ในคอร์สหลักสูตรการพัฒนาทักษะการตัด นักศึกษาจะได้ตัดเย็บ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตนเองมากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บ และการเก็บงาน
เทอม 3 (สิงหาคม - ธันวาคม)

FD301 การดีไซน์เทรนด์ฮอต II
เป็นคอร์สหลักสูตรออกแบบเทรนด์ฮิตขั้นสูงซึ่งวางหลักสูตรมาเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาแฟ้มสะสมงานของตนเอง ผู้เรียนจะมีช่องได้เลือกไปดูงานตามที่ที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมสร้างแรงผลักดันในการเดินตามเส้นทางสายอาชีพในวงการความนิยม ยิ่งไปกว่านี้ในคอร์สยังเลียนแบบการประกวดเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสความท้าทายในเวทีธุรกิจของจริง รวมทั้งเป็นลู่ทางในการสร้างโครงข่ายในวงการความนิยมด้วย

FD302 การวาดภาพแฟชั่นระดับกลาง
จุดประสงค์ของคอร์สหลักสูตรนี้คือกลุ่มผู้เรียนที่มีขั้นแรกการวาดหุ่นคนมาก่อน นักศึกษาจะได้รับการอนุเคราะห์ให้พัฒนาสไตล์เฉพาะตัวด้วยการใช้เทคนิคสีและการใช้วัสดุผสม ผู้เรียนจะถูกทดสอบในแต่ละหัวข้อครั้งละ 2-3 สัปดาห์

FD306 เนื้อผ้า
นักศึกษาจะได้ทำความคุ้นกับวัตถุที่จะใช้ในการประดิษฐ์งานของตน และทำความเข้าใจลักษณะของเนื้อผ้าแบบต่าง ๆ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องในอุตสาหกรรมแฟชั่น และกรรมวิถีทางผลิต

FD 307 ตัวอย่างเครื่องนุ่งห่ม
ในการทดลองตัดเย็บ เครื่องนุ่งห่มตามตัวอย่าง นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคเช่นการใช้เส้นใย แนวทางเย็บส่วนสำคัญต่าง ๆ ของเครื่องนุ่งห่ม เช่น กระเป๋า รอยผ่า และแขนเสื้อ ซึ่งเคล็ดเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ซึ่งใช้กันแพร่หลายในตลาดเทรนด์ฮิตระดับสูง
เทอม 4 (มกราคม - พฤษภาคม)

FD401 การดีไซน์ความนิยม III
คอร์สหลักสูตร<B>ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น</B>เทอม 4 นี้มีเค้าโครงเช่นเดียวกันกับ FD III ต่างกันที่นักศึกษาจะต้องพัฒนาคอลเลกชั่นของตนด้วยวิธีการที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น นักศึกษาจะได้พัฒนาดีไซน์ของตนเองโดยขยายไปสู่เครื่องนุ่งห่มบุรุษ เครื่องแต่งกายสตรี และเสื้อผ้าเด็ก

FD402 การนำเสนอสมัยนิยม
คอร์สหลักสูตรการนำเสนอสมัยนิยมเน้นการพัฒนาตนเองอย่างผู้ชำนาญผ่านการสั่งสมผลงานในแฟ้ม การเขียน CV การฝึกทักษะการให้สัมภาษณ์งาน และการค้นหาลักษณะเฉพาะให้แก่แบรนด์ของตนเอง

FD407 กลยุทธ์การตัดเย็บ ขั้นสูง: การตัด สำหรับนิทรรศการแสดงงานศิลปะ
ผู้เรียนจะได้ฝึกหัดการนำของสะสมของตนไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงตั้งแต่ขั้นตอนที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบจนถึงการผลิตออกมาเป็นเครื่องแต่งกายจริง

FD408 ธุรกิจเทรนด์ฮอต: การจัดเตรียมและตกแต่งชั้นวางสินค้า
นักศึกษาจะได้ใช้ความสามารถการประดิษฐ์ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตกแต่งอย่างง่าย เพื่อใช้ในการนำเสนอของตนเอง รวมทั้งฝึกหัดสร้างกราฟิกจำลอง และทดลองใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ในการสร้างภาพกราฟิกชิ้นงานของตนเอง

FD409 ของสะสมสำหรับนิทรรศการแสดงงานศิลปะ
นักศึกษาสร้างคอลเลกชั่นของตนเองเพื่อจัดโชว์ในนิทรรศการแสดง งานศิลปะ ตั้งแต่ขั้นตอนการหาแบบจนถึงการนำดีไซน์มาสร้างเป็นงานจริง คอร์สนี้ยังรวมถึงการถ่ายภาพเพื่อรวมเล่มในหนังสือ การลองชุด ทำผม แต่งหน้า และคัดนายแบบหรือนางแบบ
การเรียนการสอนทำโดยอาจารย์ชาวต่างชาติผู้มีความช่ำชองในวงการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่จะมาพร้อมกับกลยุทธ์อันหลากหลายเพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี การเรียนการสอนเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่เน้นท่องจำ ทั้งนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีขั้นพื้นฐานด้านการออกแบบแฟชั่นมาก่อนก็สามารถเรียนได้ เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีใจรักในการดีไซน์เครื่องนุ่งห่มความนิยมและต้องการต่อยอดการเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้
ขอขอบคุณ
บทความ เรียนออกแบบเสื้อผ้า: https://www.chanapatana.com/course/fashion-design
รีวิว เรียนออกแบบเสื้อผ้า จาก Pantip: http://www.pantip.com
Tags : ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น

2
เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อน ๆที่เป็น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และโรคหัวใจ คงจะกลุ้มใจกับการใช้ชีวิตประจำวัน และการรับประทานอาหาร  แท้จริงแล้วเราสามารถอยู่กับโรคดังกล่าวได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยการป้องกัน ลด และควบคุมน้ำตาล ความดัน
ในครั้งนี้เรามีตัวช่วยมานำเสนอให้ทุกท่านที่มีปัญหากับโรคดังกล่าวหรือมีพี่น้อง ญาติ คนที่ท่านรัก
อาหารเสริม สมุนไพรนราห์ Narah Sugar Killer อาการต่าง ๆ ที่เกิดจากเบาหวาน ความดัน ดีขึ้นรู้สึกได้ใน 7 วัน
สมุนไพรนราห์ NarahHerb สมุนไพรฆ่าน้ำตาลจากธรรมชาติ
นราห์ ชนิดแคปซูล Narah Thai Traditional Herb  120  เม็ด
เลขที่ อย. 50-1-02254-2-0017
เรื่องของสุขภาพนั้นย้อนเวลาไม่ได้ ฉนั้นควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่3


คนทั่วไปหันมาปั่นรถจักรยานเพื่อออกกำลังกันมากขึ้นแค่บางคนก็ปั่นเล่น ๆ เมื่อมีระยะเวลาว่าง บางคนก็ปั่นแบบจริงจังถึงกับเข้าร่วมกลุ่มนักปั่น เมื่อสนุกกับการปั่นจนมีผลให้การปั่นรถจักรยานสองล้อกลายเป็นกิจกรรมเสมอที่ต้องทำตลอดทุกวันหรือเป็นกิจวัตร มวลมนุษย์ก็อดคิดไม่ได้ว่ามีอุปกรณ์จักรยานหรืออย่างไรที่เราควรซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้การปั่นของเรานั้นมีความสามารถและไม่เป็นอันตรายมากขึ้น
อุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานที่นักปั่นส่วนที่เยอะกว่าค้นหามาใช้งานก็มีดังนี้
- หมวกกันน็อค เมื่อการปั่นรถจักรยานไม่ได้จำกัดอยู่สิ่งที่หวังในถนนในหมู่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นการปั่นในสวนสาธารณะ ปั่นบนท้องถนน ปั่นทางไกลหรือปั่นขึ้นเขา อุปกรณ์จักรยานชิ้นสำคัญที่นักปั่นจะขาดไม่ได้ก็คือหมวกกันน็อค เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักปั่นเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงปั่นรถจักรยาน
- ที่สูบลมยาง เมื่อมีรถจักรยานเป็นของตัวตนและใช้งานเพื่อปั่นเป็นทำอยู่เสมอ อุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือที่สูบลมยาง เพราะก่อนใช้งานจักรยานจะต้องมีการตรวจเช็คลมยางเสมอ การมีที่สูบลมยางเองจะช่วยเหลือให้การปั่นนั้นราบรื่นมากขึ้น
- อุปกรณ์ล็อคจักรยาน เมื่อเริ่มต้นปั่นเป็นระยะทางไกลขึ้น บางโอกาสเราอาจต้องมีการจอดจักรยานไว้ อุปกรณ์จักรยานอย่างที่ล็อครถจักรยานจะช่วยเหลือลดโอกาสจักรยานสูญหายหรือถูกขโมยได้ ส่งผลให้เราจอดจักรยานทิ้งไว้ได้อย่างคลายวิตกกังวล
- กระติกน้ำ การเริ่มปั่นระยะทางไกลขึ้นจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นด้วย กระติกน้ำจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นที่นักปั่นจะจำเป็น เมื่อหยุดพักนักปั่นสามารถดื่มน้ำได้จากกระติกน้ำได้โดยไม่ต้องไปหาซื้อน้ำระหว่างทาง
- นาฬิกาอัจฉริยะ หรือ Smart Watchสำหรับนักปั่นที่ประสงค์บันทึกไมล์หรือระยะเวลาในการปั่นรถจักรยาน สามารถใช้นาฬิกาอัจฉริยะนี้ช่วยเหลือได้
อุปกรณ์รถจักรยานกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การปั่นรถจักรยานของเรานั้นปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุให้การปั่นทุกยามของเรามีศักยภาพเยอะขึ้นและได้ตามแนวทางของการปั่นรถจักรยานสองล้อที่เราตั้งใจไว้ด้วย

 https://www.homepro.co.th/category/80332

4


เมืองไทยเราเป็นเมืองเมืองร้อนที่มีภูมิอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี นอกจากสภาพอากาศจะร้อนแล้วแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ยังโพลงมากจนฉายแสงเข้ามาทางหน้าต่างบ้าน ซึ่งบางช่วงแสงที่ส่องสว่างนั้นบ่อยเกินจนกวนสายตาและทำให้ภูมิอากาศในเคหสถานร้อนกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วย บริเวณหน้าต่างที่แสงสาดส่องถึงจึงมักนิยมนำผ้าม่านหรือม่านกันแสงสว่างมาติดตั้งไว้เพื่อช่วยบังรัศมีและช่วยลดความร้อนที่จะเข้าในตัวบ้านเรือนด้วย
มู่ลี่หรือม่านกันรัศมีเป็นตัวเลือกคัดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ส่วนเพื่อกันรัศมีอดีตมู่ลี่จะนิยมใช้งานกันภายในสำนักงานหรือสำนักงานเท่านั้น แต่ปัจจุบันบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นเคหสถานเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ หรือตึกแถวก็หันมาใช้สอยมู่ลี่กันมากขึ้น เหตุผลหนึ่งก็เนื่องจากจุดดีของมู่ลี่ที่เป็นต่อผ้าม่านตรงที่ไม่เก็บละอองและสามารถเช็ดทำให้หมดจดได้ง่าย แม้ว่าจะดูไม่อ่อนนุ่มให้ความรู้สึกของความเป็นบ้านเรือนเท่ากับผ้าม่านก็ตาม
แต่การเลือกเฟ้นมู่ลี่ก็ควรระลึกถึงความเหมาะสมสมกับการใช้งานงานในแต่ละส่วนของบ้านด้วย ดังนี้
- ครัวห้องครัวเป็นที่แรกภายในบ้านที่ควรเลือกเฟ้นมู่ลี่เป็นฉากกันรัศมีหากว่าแสงที่สาดส่องเข้ามานั้นบ่อยเกิน แทบจะไม่เคยเห็นใครใช้ผ้าม่านในครัว นั่นก็เป็นเพราะครัวมีกลิ่นควันและความชื้นที่เกิดจากการปรุงอาหาร  ดังนั้นมู่ลี่ในครัวควรทำจากสิ่งของที่กันความชื้นได้ เช่น พลาสติก หรือไวนิล ที่จะไม่เกิดเชื้อราและทำความสะอาดง่าย
- ห้องอาบน้ำ ถ้าห้องอาบน้ำในบ้านเรือนถูกออกแบบมาให้มีกระจกใสเพื่อให้เห็นทัศนียภาพระเบียงด้านนอกเคหสถาน ก็ควรมีมู่ลี่ติดตั้งไว้เพื่อบังเวลาใช้ส่วนงานห้องสุขาไม่ให้คนนอกมองเข้าเห็นได้ เช่นเดียวกับครัว เนื่องจากห้องสุขามีความเปียกชื้นจึงควรเลือกสรรมู่ลี่ที่ทำจากสิ่งของที่ไม่ดูดซับน้ำ เช่น พลาสติก ไวนิล หรือไม้เทียม จะไม่ทำให้เกิดเชื้อรา
- ห้องทำงานห้องทำงานภายในเคหสถานสามารถคัดเลือก{ใช้|ใช้งาน|ใช้ส่วนมู่ลี่เพื่อกันแสงสว่างได้ การใช้มู่ลี่จะทำให้ห้องทำงานดูเรียบหรูและทันสมัยขึ้น สิ่งของและสีสันของมู่ลี่ที่ใช้งานกับห้องทำงานสามารถเลือกเฟ้นใช้ส่วนให้เข้ากับรูปแบบการแต่งห้องทำงานได้เลย
- ห้องนอน แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคัดเลือกใช้ผ้าม่านในห้องนอนมากกว่ามู่ลี่ก็ตาม แต่การตกแต่งเคหสถานสมัยใหม่มีการนำมู่ลี่มาประกอบในการกันรัศมีในห้องนอนเพื่อประดับห้องนอนด้วย โดยสามารถใช้ส่วนร่วมกับผ้าม่านในการแต่งเติมห้องสไตล์โมเดิร์นได้อย่างพอดี
- ห้องรับแขก ห้องรับแขกที่มีการประดับประดาในสไตล์โมเดิร์นสามารถเลือกเฟ้นนำมู่ลี่มาใช้งานกันแสงได้ จุดดีของการใช้งานมู่ลี่กับห้องรับแขกก็คือสามารถเปิดปิดให้มองเห็นระเบียงหรือสวนภายนอกของบ้านได้บ้าง โดยที่ไม่ต้องดึงเปิดเผยทั้งหมดเหมือนผ้าม่าน
สำหรับคนที่กำลังมองหาว่าจะกันรัศมีจากภายนอกบ้านเรือนได้เช่นใดดี อย่าลืมลองคิดถึงมู่ลี่ดูบ้างนะคะ

https://www.homepro.co.th/category/11677

5


คนจำนวนมากจะรู้จักมักคุ้นเก้าอี้คอม ในรูปแบบมีขา 4 ขา และสามารถนั่งได้เพียง 1 คนต่อ 1 ตัวเป็นส่วนมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ยังมีอีกมากหน้าหลายตาลักษณะให้คัดเลือกหามาไว้ใช้ เพื่อให้พอเหมาะกับแต่ละบริเวณและแต่ละความปรารถนาในการใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบบนั่งตามส่วนที่สังเกตได้ง่าย ๆ ว่าจะสามารถนั่งได้มากกว่า 1 ที่นั่งแต่จะมีขาเพียงแค่ 4 ขาเช่นเดียวกันทั้งหมด เพื่อความแน่นในการติดตั้งและเพื่อรองความหนักเบาของผู้ที่นั่งลงในแต่ละครั้ง
ประเภทของเก้าอี้จะแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ
1.แบ่งแยกตามโครง ซึ่งจะมีทั้งเค้าโครงที่เป็นเหล็ก สำหรับรองรับน้ำหนักที่มากหรืออยากความมั่นคงที่มากยิ่งขึ้น โครงจากไม้ สำหรับรองน้ำหนักที่มากหรือต้องการความมั่นคงที่มากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกัน แต่ในเรื่องของความคงทนและการรองรับความหนักเบาอาจจะน้อยกว่าโครงสร้างแบบเหล็กอยู่พอสมควร เค้าโครงจากพลาสติก แม้ว่าจะมีมูลค่าไม่สูงแต่ก็สามารถรองรับความหนักเบาได้น้อยกว่าโครงจากเหล็กและไม้อยู่มากพอควร อีกทั้งยังแตกหักได้ง่ายกว่าอีกด้วย แต่ในส่วนของข้อดีคือมีหลายหลากรูปร่างให้คัดเลือกใช้เพราะว่าพลาสติกง่ายต่อการตัด ดัด และทำให้เป็นทรวดทรงต่าง ๆ ได้
2.แบ่งแยกตามการใช้งานงาน จะมีทั้งแบบนั่งลงทำงาน นั่งลงหน้าโต๊ะคอม ไว้สำหรับต้อนรับแขก ไว้สำหรับงานกินเลี้ยง ไว้สำหรับตามภัตตาคารหรือเครื่องดื่ม เป็นต้น แต่ละประเภทของเก้าอี้ก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะต่อการใช้สอยที่แตกต่างออกไป ใช่ว่าจะสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดเพราะมีชื่อเดียวกันอย่างที่หลายคนกำลังหลงผิด ๆ
3.แบ่งย่อยตามความเข้ากันได้ของทรวดทรงผู้นั่ง ทรวดทรงของคนเรามีความแตกต่างกันต่างออกไปพอใช้ คนเรามีทั้งคนอ้วน คนผอม คนสูง คนเตี้ย จึงมีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้หลายหลากขนาดให้เลือกสรรตามท้องตลาดนั้นเอง อีกทั้งหากสามารถเลือกสรรซื้อเครื่องเรือนลักษณะนี้ได้ตรงกับทรวดทรงของผู้นั่งได้มากเท่าไหร่ก็จะส่งผลลัพธ์ให้เกิดความรู้สึกสุขเมื่อได้นั่งทุกครั้ง
4.แบ่งแยกตามแบบการพนักอิงและไม่มีพนักอิง หากดูดูจะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์แบบนี้จะมีทั้งแบบมีพนักพิงและไม่มีพนักพิงให้เลือกสรรมาใช้ ซึ่งทั้ง 2 แบบก็จะมีผลต่อการนั่งที่ต่างกันออกไป รวมถึงแบบที่มีเท้าแขนและไม่มีเท้าแขนก็จะมีผลต่อการใช้สอยที่แตกต่างออกไปเช่นเดียวกัน
เก้าอี้แต่ละลักษณะก็จะเหมาะและไม่พอเหมาะสำหรับการเลือกซื้อมาใช้งาน การเลือกสรรมาใช้ควรเลือกสรรให้ตรงกับความประสงค์ในการใช้ให้มากที่สุด ยิ่งหากต้องนั่งใช้งานเป็นเวลานาน ๆ ก็ยิ่งต้องเลือกสรรแบบที่เข้ากับร่างกายได้มากที่สุด สามารถปรับให้รับเรือนร่างเพื่อช่วยบรรเทาความอ่อนล้าให้แก่เรือนร่างได้เสมอ และสำคัญคือต้องมีความทนทานเพื่อพอเหมาะสำหรับการใช้สอยแบบช้านานนั่นเอง

https://www.tvdirect.tv/home-living/furniture-decor/chair

6


ในสมัยนี้รถจักรยานได้เข้ามาเป็นยานพาหนะที่น่าเป็นไปได้สำหรับชีวิตคนเมือง เพราะสะดวกแม้ถนนหนทางจะแคบหรือกว้างโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งยังประหยัดกว่าการไปแบบอื่น ๆ ที่จะมีค่าใช้จ่ายและค่าเชื้อเพลิงเข้ามาเกี่ยวพันนอกจากนี้การใช้รถจักรยานสองล้อยังมีมีคุณค่าในการออกกำลังกายให้กับผู้ขับขี่อีกด้วย ซึ่งจักรยานไฮบริดนับเป็นรถจักรยานลักษณะหนึ่งที่ได้มาความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากมาย
โดยข้อเด่นของจักรยานไฮบริดซึ่งเป็นรถจักรยานที่เกิดจากการผสมรวมกันระหว่างจักรยานทางไกลร่วมกับจักรยานวิบากที่สามารถทำได้อย่างกำลังเหมาะเหมาะเจาะ จึงเป็นรถจักรยานที่เหมาะสำหรับนักปั่นจักรยานมือใหม่ รวมไว้ที่เดียวกันผู้ใช้งานจริงรถจักรยานเพื่อปั่นท่องเที่ยวอย่างสบาย ๆ เพราะความน่าสนใจของรถจักรยานหมวดหมู่นี้คือความสะดวกสบายนำมารวมกันไม่ติดขัดในการปั่น ช่วยเหลือให้ผู้ปั่นเร่งความเร็วได้ไม่ยากขึ้น และยังสมบุกสมบันต่อทุกเนื้อที่ ไม่ว่าท้องถนนนั้นจะลาดชันหรือขรุขระเพียงใดก็ได้
จึงเรียกได้ว่าจักรยานไฮบริดเป็นรถจักรยานที่เข้ากันได้ดีกับการใช้งานได้อย่างหลายหลากประเภท ทั้งใช้เพื่อการไปในเมืองเพราะเร่งความเร็วได้ดีโดยไม่ต้องใช้แรงงานมาก ทั้งยังมีไม่ติดขัดสูงจึงสามารถขี่เลี้ยวเข้าซอกซอยได้เป็นเป็นอันดีนอกจากนี้ยังใช้เป็นพาหนะไต่ขึ้นทางลาดชัด หรือหนทางขรุขระก็สามารถใช้งานได้ เพราะถือว่าเป็นจักรยานที่ทนต่อความสมบุกสมบันพอประมาณ ซึ่งถึงแม้ความอึดทนอาจสูงจักรยานเสือภูเขาไม่ได้ แต่ก็ถือว่าใช้งานในทางวิบากได้ง่ายกว่ารถจักรยานเสือหมอบ
หากกำลังให้ความสนใจรถจักรยานที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการขับขี่ในเมืองหรือขับขี่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบท จักรยานพลังงานผสมก็นับว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าให้ความสนใจไม่น้อย เพราะสนองได้มากมาย กว่ารถจักรยานสองล้อหมวดหมู่อื่น ๆ ทั้งยังใช้งานง่ายและมีความหนักเบาที่เบาอีกด้วย

https://www.homepro.co.th/category/80330

7
เชื่อจริงๆมั๊ย? ว่า BB จะทำให้คุณแลดูขาวได้(❤️_❤️))
คุณกล้าที่จะพิสูจน์ BB ของอมาเบลล์ มั๊ยคะ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/amabelle.co.th/posts/390866151307490


10
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ

13
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

14
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจนะคะ

15
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

หน้า: [1] 2 3 ... 152