แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - guupost

หน้า: [1] 2 3 ... 21
1


สอนดีไซน์เสื้อผ้าเทรนด์ฮอตด้วยหลักสูตรคอร์สแบบเร่งด่วน เตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจรอบทั้งด้านเคล็ดและด้านประเพณีนิยม ด้วยการสอนหลักการต่าง ๆ จากวงการออกแบบเสื้อผ้าเทรนด์ฮอต ซึ่งมีสาระสำคัญคือความคิดรังสรรค์และการพิจารณาความต้องการในตลาด รวมทั้งถ่ายทอดความชำนาญที่จำเป็นต่อการริตั้งต้นประกอบอาชีพในวงการเทรนด์ฮอต ผู้เรียนจะได้ศึกษาทั้งกระบวนการ ความสามารถต่าง ๆ และถ้อยคำที่ใช้ในวงการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นโดย ตั้งต้นตั้งแต่ตัวบทและหลักการไปจนถึงการนำมาสร้างงานจริง
เทอม 1 (สิงหาคม - ธันวาคม)

FD101 ตัวบทการออกแบบคอลเลกชั่นขั้นต้น
นักเรียนจะได้สร้างความคุ้นเคยกับขั้นแรกของวงการเทรนด์ฮิตโดยการฟังพรรณนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ของวงการในล่าสุด ฝึกจำแนกเครื่องแต่งกายสตรีประเภทต่าง ๆ ฝึกฝนสร้างมูดบอร์ด ใช้สมุดร่างส่วนตัวในการเขียนแบบเครื่องแต่งกายเทรนด์ฮอต และศึกษาการดึงเอาแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากแหล่งต่าง ๆ

FD102 การวาดหุ่นคนขั้นพื้นฐาน
คอร์สหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดหุ่นคนเน้นให้นักศึกษามีวิชาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการร่างหุ่นผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก ในมุมต่าง ๆ นักศึกษาจะได้ศึกษาสัดส่วนและการจัดวางท่าทางจากการฝึกวาด บุคคลจริง ซึ่งจะทำให้เห็นประจักษ์ข้อปลีกย่อยของเสื้อผ้า เนื้อผ้า และรูปทรง เพื่อให้สามารถสอนงานออกแบบด้วยภาพสเก๊ตช์ได้

FD 103 การดีไซน์ลวดลายขั้นขั้นพื้นฐาน
คอร์สเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายสองประการด้วยกัน ประการแรกมุ่งเน้นการศึกษาหุ่นผู้หญิงและการออกแบบลวดลายขั้นต้นตามสัดส่วนเรือนร่างที่กำหนดให้ อีกส่วนหนึ่งเน้นการดีไซน์ลวดลายประดับ เช่น การดีไซน์กระโปรง เสื้อแขนยาว และกระโปรงชุดโดยเน้นที่วัตถุของเนื้อผ้าเป็นหลัก

FD104 ประวัติศาสตร์การตบแต่งในแต่ละ เวลา
คอร์สหลักสูตรนี้กล่าวถึงความเป็นมาของกระโปรงชุดแบบตะวันตก การศึกษาสังคมในยุคต่าง ๆ ผ่านแง่มุมของการตบแต่งและเครื่องแต่งตัวกายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของการสถาบันสอนออกแบบเสื้อผ้าในฐานะเครื่องหมายของการแสดงออกทางการบ้านการเมืองและสังคมในแต่ละช่วง ศึกษาพัฒนาการของกระโปรงชุดจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง โดยนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนแง่มุมเกี่ยวกับการที่วัตถุปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลลัพธ์ต่อแบบของเครื่องนุ่งห่มในแต่ละช่วง ด้วย

FD 105 กลยุทธ์การตัดเย็บ ขั้นพื้นฐาน
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งให้ความรู้และทักษะในการใช้จักรเย็บผ้า เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิถีทางเย็บรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญในการตัด เนื้อผ้าชนิดต่าง ๆ กัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้กระบวนการที่ได้เรียนมาให้สัมพันธ์กันกับตัวอย่างเนื้อผ้าที่ได้รับ
เทอม 2 (มกราคม - มีนาคม)

FD201 การออกแบบเทรนด์ฮิต
คอร์สหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการสำคัญ ในการหาแบบและการนำไปประยุกต์เป็นไอเดีย รวมถึงคอนเซปต์ต่าง ๆ เช่น การตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาคอลเลกชั่น และการนำเสนองาน โดยนักศึกษาจะได้นำไปลองปฏิบัติจริงในโปรเจคงานช่วงท้ายของคอร์สหลักสูตร

FD202 การวาดภาพความนิยมพื้นฐาน
โดยใช้วิชาจากคอร์สการวาดภาพความนิยม I นักศึกษาจะได้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาสไตล์การวาดภาพสมัยนิยมของตนเอง และการสื่อไอเดียต่าง ๆ ผ่านมุมมองรังสรรค์ของ ตัวเอง

FD203 การดีไซน์ลวดลายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการสร้างลวดลายแต่งในเสื้อผ้าสตรี โดยเน้นไปทางวัตถุที่ใช้ตัด และให้วิชาความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ลองสัมผัสกับความหนาของเนื้อผ้า โครงสร้าง และการตัดขอบ เพื่อลองสร้างโทนอารมณ์ในงานออกแบบของตัวเองและบ่มเพาะสไตล์การสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะตัว

FD204 ประวัติศาสตร์ การตบแต่งในแต่ละยุคสมัย II
คอร์สหลักสูตรนี้เป็นการต่อยอดจากคอร์สหลักสูตรประวัติศาสตร์การแต่งกายในแต่ละระยะ เนื้อหาการนำเสนอจะสอนเกี่ยวกับความนิยมตะวันตกยุค 60 70 และ 80

FD205 การตัด เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
คอร์สหลักสูตรนี้อาศัยขั้นพื้นฐานจากคอร์สกลยุทธ์การตัดเย็บ นักเรียนจะได้ศึกษากลยุทธ์การตัด และออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งการใช้จักรและการตัดเย็บ ด้วยมือ นักศึกษาจะได้ศึกษาวิธีตัดเย็บ สินค้าต้นแบบของตนเองโดยใช้ลวดลายจากคอร์สหลักสูตรการดีไซน์ลวดลายสำหรับสร้างสินค้าต้นแบบ

FD206 ความรอบรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อผ้า
คอร์สหลักสูตรความรู้ขั้นต้น เกี่ยวกับเนื้อผ้าสอนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและ จุดเด่น ของเส้นใยแบบต่าง ๆ
ภาคฤดูร้อน (มิถุนายน - กรกฎาคม)

FD391 คอมพิวเตอร์เพื่อการ ดีไซน์เทรนด์ฮิต
นักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจทักษะขั้นต้นในการใช้โปรแกรม Photoshop และ Iustrator

FD361 การพัฒนา ความสามารถ การตัดเย็บ
ในคอร์สหลักสูตรการพัฒนาทักษะการตัด นักศึกษาจะได้ตัดเย็บ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตนเองมากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บ และการเก็บงาน
เทอม 3 (สิงหาคม - ธันวาคม)

FD301 การดีไซน์เทรนด์ฮอต II
เป็นคอร์สหลักสูตรออกแบบเทรนด์ฮิตขั้นสูงซึ่งวางหลักสูตรมาเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาแฟ้มสะสมงานของตนเอง ผู้เรียนจะมีช่องได้เลือกไปดูงานตามที่ที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมสร้างแรงผลักดันในการเดินตามเส้นทางสายอาชีพในวงการความนิยม ยิ่งไปกว่านี้ในคอร์สยังเลียนแบบการประกวดเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสความท้าทายในเวทีธุรกิจของจริง รวมทั้งเป็นลู่ทางในการสร้างโครงข่ายในวงการความนิยมด้วย

FD302 การวาดภาพแฟชั่นระดับกลาง
จุดประสงค์ของคอร์สหลักสูตรนี้คือกลุ่มผู้เรียนที่มีขั้นแรกการวาดหุ่นคนมาก่อน นักศึกษาจะได้รับการอนุเคราะห์ให้พัฒนาสไตล์เฉพาะตัวด้วยการใช้เทคนิคสีและการใช้วัสดุผสม ผู้เรียนจะถูกทดสอบในแต่ละหัวข้อครั้งละ 2-3 สัปดาห์

FD306 เนื้อผ้า
นักศึกษาจะได้ทำความคุ้นกับวัตถุที่จะใช้ในการประดิษฐ์งานของตน และทำความเข้าใจลักษณะของเนื้อผ้าแบบต่าง ๆ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องในอุตสาหกรรมแฟชั่น และกรรมวิถีทางผลิต

FD 307 ตัวอย่างเครื่องนุ่งห่ม
ในการทดลองตัดเย็บ เครื่องนุ่งห่มตามตัวอย่าง นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคเช่นการใช้เส้นใย แนวทางเย็บส่วนสำคัญต่าง ๆ ของเครื่องนุ่งห่ม เช่น กระเป๋า รอยผ่า และแขนเสื้อ ซึ่งเคล็ดเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ซึ่งใช้กันแพร่หลายในตลาดเทรนด์ฮิตระดับสูง
เทอม 4 (มกราคม - พฤษภาคม)

FD401 การดีไซน์ความนิยม III
คอร์สหลักสูตร<B>ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น</B>เทอม 4 นี้มีเค้าโครงเช่นเดียวกันกับ FD III ต่างกันที่นักศึกษาจะต้องพัฒนาคอลเลกชั่นของตนด้วยวิธีการที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น นักศึกษาจะได้พัฒนาดีไซน์ของตนเองโดยขยายไปสู่เครื่องนุ่งห่มบุรุษ เครื่องแต่งกายสตรี และเสื้อผ้าเด็ก

FD402 การนำเสนอสมัยนิยม
คอร์สหลักสูตรการนำเสนอสมัยนิยมเน้นการพัฒนาตนเองอย่างผู้ชำนาญผ่านการสั่งสมผลงานในแฟ้ม การเขียน CV การฝึกทักษะการให้สัมภาษณ์งาน และการค้นหาลักษณะเฉพาะให้แก่แบรนด์ของตนเอง

FD407 กลยุทธ์การตัดเย็บ ขั้นสูง: การตัด สำหรับนิทรรศการแสดงงานศิลปะ
ผู้เรียนจะได้ฝึกหัดการนำของสะสมของตนไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงตั้งแต่ขั้นตอนที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบจนถึงการผลิตออกมาเป็นเครื่องแต่งกายจริง

FD408 ธุรกิจเทรนด์ฮอต: การจัดเตรียมและตกแต่งชั้นวางสินค้า
นักศึกษาจะได้ใช้ความสามารถการประดิษฐ์ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ตกแต่งอย่างง่าย เพื่อใช้ในการนำเสนอของตนเอง รวมทั้งฝึกหัดสร้างกราฟิกจำลอง และทดลองใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ในการสร้างภาพกราฟิกชิ้นงานของตนเอง

FD409 ของสะสมสำหรับนิทรรศการแสดงงานศิลปะ
นักศึกษาสร้างคอลเลกชั่นของตนเองเพื่อจัดโชว์ในนิทรรศการแสดง งานศิลปะ ตั้งแต่ขั้นตอนการหาแบบจนถึงการนำดีไซน์มาสร้างเป็นงานจริง คอร์สนี้ยังรวมถึงการถ่ายภาพเพื่อรวมเล่มในหนังสือ การลองชุด ทำผม แต่งหน้า และคัดนายแบบหรือนางแบบ
การเรียนการสอนทำโดยอาจารย์ชาวต่างชาติผู้มีความช่ำชองในวงการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่จะมาพร้อมกับกลยุทธ์อันหลากหลายเพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี การเรียนการสอนเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่เน้นท่องจำ ทั้งนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีขั้นพื้นฐานด้านการออกแบบแฟชั่นมาก่อนก็สามารถเรียนได้ เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีใจรักในการดีไซน์เครื่องนุ่งห่มความนิยมและต้องการต่อยอดการเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้
ขอขอบคุณ
บทความ เรียนออกแบบเสื้อผ้า: https://www.chanapatana.com/course/fashion-design
รีวิว เรียนออกแบบเสื้อผ้า จาก Pantip: http://www.pantip.com
Tags : ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น

2
เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อน ๆที่เป็น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และโรคหัวใจ คงจะกลุ้มใจกับการใช้ชีวิตประจำวัน และการรับประทานอาหาร  แท้จริงแล้วเราสามารถอยู่กับโรคดังกล่าวได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยการป้องกัน ลด และควบคุมน้ำตาล ความดัน
ในครั้งนี้เรามีตัวช่วยมานำเสนอให้ทุกท่านที่มีปัญหากับโรคดังกล่าวหรือมีพี่น้อง ญาติ คนที่ท่านรัก
อาหารเสริม สมุนไพรนราห์ Narah Sugar Killer อาการต่าง ๆ ที่เกิดจากเบาหวาน ความดัน ดีขึ้นรู้สึกได้ใน 7 วัน
สมุนไพรนราห์ NarahHerb สมุนไพรฆ่าน้ำตาลจากธรรมชาติ
นราห์ ชนิดแคปซูล Narah Thai Traditional Herb  120  เม็ด
เลขที่ อย. 50-1-02254-2-0017
เรื่องของสุขภาพนั้นย้อนเวลาไม่ได้ ฉนั้นควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่3


คนทั่วไปหันมาปั่นรถจักรยานเพื่อออกกำลังกันมากขึ้นแค่บางคนก็ปั่นเล่น ๆ เมื่อมีระยะเวลาว่าง บางคนก็ปั่นแบบจริงจังถึงกับเข้าร่วมกลุ่มนักปั่น เมื่อสนุกกับการปั่นจนมีผลให้การปั่นรถจักรยานสองล้อกลายเป็นกิจกรรมเสมอที่ต้องทำตลอดทุกวันหรือเป็นกิจวัตร มวลมนุษย์ก็อดคิดไม่ได้ว่ามีอุปกรณ์จักรยานหรืออย่างไรที่เราควรซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้การปั่นของเรานั้นมีความสามารถและไม่เป็นอันตรายมากขึ้น
อุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานที่นักปั่นส่วนที่เยอะกว่าค้นหามาใช้งานก็มีดังนี้
- หมวกกันน็อค เมื่อการปั่นรถจักรยานไม่ได้จำกัดอยู่สิ่งที่หวังในถนนในหมู่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นการปั่นในสวนสาธารณะ ปั่นบนท้องถนน ปั่นทางไกลหรือปั่นขึ้นเขา อุปกรณ์จักรยานชิ้นสำคัญที่นักปั่นจะขาดไม่ได้ก็คือหมวกกันน็อค เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักปั่นเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงปั่นรถจักรยาน
- ที่สูบลมยาง เมื่อมีรถจักรยานเป็นของตัวตนและใช้งานเพื่อปั่นเป็นทำอยู่เสมอ อุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือที่สูบลมยาง เพราะก่อนใช้งานจักรยานจะต้องมีการตรวจเช็คลมยางเสมอ การมีที่สูบลมยางเองจะช่วยเหลือให้การปั่นนั้นราบรื่นมากขึ้น
- อุปกรณ์ล็อคจักรยาน เมื่อเริ่มต้นปั่นเป็นระยะทางไกลขึ้น บางโอกาสเราอาจต้องมีการจอดจักรยานไว้ อุปกรณ์จักรยานอย่างที่ล็อครถจักรยานจะช่วยเหลือลดโอกาสจักรยานสูญหายหรือถูกขโมยได้ ส่งผลให้เราจอดจักรยานทิ้งไว้ได้อย่างคลายวิตกกังวล
- กระติกน้ำ การเริ่มปั่นระยะทางไกลขึ้นจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นด้วย กระติกน้ำจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นที่นักปั่นจะจำเป็น เมื่อหยุดพักนักปั่นสามารถดื่มน้ำได้จากกระติกน้ำได้โดยไม่ต้องไปหาซื้อน้ำระหว่างทาง
- นาฬิกาอัจฉริยะ หรือ Smart Watchสำหรับนักปั่นที่ประสงค์บันทึกไมล์หรือระยะเวลาในการปั่นรถจักรยาน สามารถใช้นาฬิกาอัจฉริยะนี้ช่วยเหลือได้
อุปกรณ์รถจักรยานกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การปั่นรถจักรยานของเรานั้นปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุให้การปั่นทุกยามของเรามีศักยภาพเยอะขึ้นและได้ตามแนวทางของการปั่นรถจักรยานสองล้อที่เราตั้งใจไว้ด้วย

 https://www.homepro.co.th/category/80332

4


เมืองไทยเราเป็นเมืองเมืองร้อนที่มีภูมิอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี นอกจากสภาพอากาศจะร้อนแล้วแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ยังโพลงมากจนฉายแสงเข้ามาทางหน้าต่างบ้าน ซึ่งบางช่วงแสงที่ส่องสว่างนั้นบ่อยเกินจนกวนสายตาและทำให้ภูมิอากาศในเคหสถานร้อนกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วย บริเวณหน้าต่างที่แสงสาดส่องถึงจึงมักนิยมนำผ้าม่านหรือม่านกันแสงสว่างมาติดตั้งไว้เพื่อช่วยบังรัศมีและช่วยลดความร้อนที่จะเข้าในตัวบ้านเรือนด้วย
มู่ลี่หรือม่านกันรัศมีเป็นตัวเลือกคัดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ส่วนเพื่อกันรัศมีอดีตมู่ลี่จะนิยมใช้งานกันภายในสำนักงานหรือสำนักงานเท่านั้น แต่ปัจจุบันบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นเคหสถานเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ หรือตึกแถวก็หันมาใช้สอยมู่ลี่กันมากขึ้น เหตุผลหนึ่งก็เนื่องจากจุดดีของมู่ลี่ที่เป็นต่อผ้าม่านตรงที่ไม่เก็บละอองและสามารถเช็ดทำให้หมดจดได้ง่าย แม้ว่าจะดูไม่อ่อนนุ่มให้ความรู้สึกของความเป็นบ้านเรือนเท่ากับผ้าม่านก็ตาม
แต่การเลือกเฟ้นมู่ลี่ก็ควรระลึกถึงความเหมาะสมสมกับการใช้งานงานในแต่ละส่วนของบ้านด้วย ดังนี้
- ครัวห้องครัวเป็นที่แรกภายในบ้านที่ควรเลือกเฟ้นมู่ลี่เป็นฉากกันรัศมีหากว่าแสงที่สาดส่องเข้ามานั้นบ่อยเกิน แทบจะไม่เคยเห็นใครใช้ผ้าม่านในครัว นั่นก็เป็นเพราะครัวมีกลิ่นควันและความชื้นที่เกิดจากการปรุงอาหาร  ดังนั้นมู่ลี่ในครัวควรทำจากสิ่งของที่กันความชื้นได้ เช่น พลาสติก หรือไวนิล ที่จะไม่เกิดเชื้อราและทำความสะอาดง่าย
- ห้องอาบน้ำ ถ้าห้องอาบน้ำในบ้านเรือนถูกออกแบบมาให้มีกระจกใสเพื่อให้เห็นทัศนียภาพระเบียงด้านนอกเคหสถาน ก็ควรมีมู่ลี่ติดตั้งไว้เพื่อบังเวลาใช้ส่วนงานห้องสุขาไม่ให้คนนอกมองเข้าเห็นได้ เช่นเดียวกับครัว เนื่องจากห้องสุขามีความเปียกชื้นจึงควรเลือกสรรมู่ลี่ที่ทำจากสิ่งของที่ไม่ดูดซับน้ำ เช่น พลาสติก ไวนิล หรือไม้เทียม จะไม่ทำให้เกิดเชื้อรา
- ห้องทำงานห้องทำงานภายในเคหสถานสามารถคัดเลือก{ใช้|ใช้งาน|ใช้ส่วนมู่ลี่เพื่อกันแสงสว่างได้ การใช้มู่ลี่จะทำให้ห้องทำงานดูเรียบหรูและทันสมัยขึ้น สิ่งของและสีสันของมู่ลี่ที่ใช้งานกับห้องทำงานสามารถเลือกเฟ้นใช้ส่วนให้เข้ากับรูปแบบการแต่งห้องทำงานได้เลย
- ห้องนอน แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคัดเลือกใช้ผ้าม่านในห้องนอนมากกว่ามู่ลี่ก็ตาม แต่การตกแต่งเคหสถานสมัยใหม่มีการนำมู่ลี่มาประกอบในการกันรัศมีในห้องนอนเพื่อประดับห้องนอนด้วย โดยสามารถใช้ส่วนร่วมกับผ้าม่านในการแต่งเติมห้องสไตล์โมเดิร์นได้อย่างพอดี
- ห้องรับแขก ห้องรับแขกที่มีการประดับประดาในสไตล์โมเดิร์นสามารถเลือกเฟ้นนำมู่ลี่มาใช้งานกันแสงได้ จุดดีของการใช้งานมู่ลี่กับห้องรับแขกก็คือสามารถเปิดปิดให้มองเห็นระเบียงหรือสวนภายนอกของบ้านได้บ้าง โดยที่ไม่ต้องดึงเปิดเผยทั้งหมดเหมือนผ้าม่าน
สำหรับคนที่กำลังมองหาว่าจะกันรัศมีจากภายนอกบ้านเรือนได้เช่นใดดี อย่าลืมลองคิดถึงมู่ลี่ดูบ้างนะคะ

https://www.homepro.co.th/category/11677

5


คนจำนวนมากจะรู้จักมักคุ้นเก้าอี้คอม ในรูปแบบมีขา 4 ขา และสามารถนั่งได้เพียง 1 คนต่อ 1 ตัวเป็นส่วนมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ยังมีอีกมากหน้าหลายตาลักษณะให้คัดเลือกหามาไว้ใช้ เพื่อให้พอเหมาะกับแต่ละบริเวณและแต่ละความปรารถนาในการใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบบนั่งตามส่วนที่สังเกตได้ง่าย ๆ ว่าจะสามารถนั่งได้มากกว่า 1 ที่นั่งแต่จะมีขาเพียงแค่ 4 ขาเช่นเดียวกันทั้งหมด เพื่อความแน่นในการติดตั้งและเพื่อรองความหนักเบาของผู้ที่นั่งลงในแต่ละครั้ง
ประเภทของเก้าอี้จะแยกออกเป็น 4 ประเภท คือ
1.แบ่งแยกตามโครง ซึ่งจะมีทั้งเค้าโครงที่เป็นเหล็ก สำหรับรองรับน้ำหนักที่มากหรืออยากความมั่นคงที่มากยิ่งขึ้น โครงจากไม้ สำหรับรองน้ำหนักที่มากหรือต้องการความมั่นคงที่มากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกัน แต่ในเรื่องของความคงทนและการรองรับความหนักเบาอาจจะน้อยกว่าโครงสร้างแบบเหล็กอยู่พอสมควร เค้าโครงจากพลาสติก แม้ว่าจะมีมูลค่าไม่สูงแต่ก็สามารถรองรับความหนักเบาได้น้อยกว่าโครงจากเหล็กและไม้อยู่มากพอควร อีกทั้งยังแตกหักได้ง่ายกว่าอีกด้วย แต่ในส่วนของข้อดีคือมีหลายหลากรูปร่างให้คัดเลือกใช้เพราะว่าพลาสติกง่ายต่อการตัด ดัด และทำให้เป็นทรวดทรงต่าง ๆ ได้
2.แบ่งแยกตามการใช้งานงาน จะมีทั้งแบบนั่งลงทำงาน นั่งลงหน้าโต๊ะคอม ไว้สำหรับต้อนรับแขก ไว้สำหรับงานกินเลี้ยง ไว้สำหรับตามภัตตาคารหรือเครื่องดื่ม เป็นต้น แต่ละประเภทของเก้าอี้ก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะต่อการใช้สอยที่แตกต่างออกไป ใช่ว่าจะสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดเพราะมีชื่อเดียวกันอย่างที่หลายคนกำลังหลงผิด ๆ
3.แบ่งย่อยตามความเข้ากันได้ของทรวดทรงผู้นั่ง ทรวดทรงของคนเรามีความแตกต่างกันต่างออกไปพอใช้ คนเรามีทั้งคนอ้วน คนผอม คนสูง คนเตี้ย จึงมีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้หลายหลากขนาดให้เลือกสรรตามท้องตลาดนั้นเอง อีกทั้งหากสามารถเลือกสรรซื้อเครื่องเรือนลักษณะนี้ได้ตรงกับทรวดทรงของผู้นั่งได้มากเท่าไหร่ก็จะส่งผลลัพธ์ให้เกิดความรู้สึกสุขเมื่อได้นั่งทุกครั้ง
4.แบ่งแยกตามแบบการพนักอิงและไม่มีพนักอิง หากดูดูจะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์แบบนี้จะมีทั้งแบบมีพนักพิงและไม่มีพนักพิงให้เลือกสรรมาใช้ ซึ่งทั้ง 2 แบบก็จะมีผลต่อการนั่งที่ต่างกันออกไป รวมถึงแบบที่มีเท้าแขนและไม่มีเท้าแขนก็จะมีผลต่อการใช้สอยที่แตกต่างออกไปเช่นเดียวกัน
เก้าอี้แต่ละลักษณะก็จะเหมาะและไม่พอเหมาะสำหรับการเลือกซื้อมาใช้งาน การเลือกสรรมาใช้ควรเลือกสรรให้ตรงกับความประสงค์ในการใช้ให้มากที่สุด ยิ่งหากต้องนั่งใช้งานเป็นเวลานาน ๆ ก็ยิ่งต้องเลือกสรรแบบที่เข้ากับร่างกายได้มากที่สุด สามารถปรับให้รับเรือนร่างเพื่อช่วยบรรเทาความอ่อนล้าให้แก่เรือนร่างได้เสมอ และสำคัญคือต้องมีความทนทานเพื่อพอเหมาะสำหรับการใช้สอยแบบช้านานนั่นเอง

https://www.tvdirect.tv/home-living/furniture-decor/chair

6


ในสมัยนี้รถจักรยานได้เข้ามาเป็นยานพาหนะที่น่าเป็นไปได้สำหรับชีวิตคนเมือง เพราะสะดวกแม้ถนนหนทางจะแคบหรือกว้างโดยวิธีใดก็ตาม ทั้งยังประหยัดกว่าการไปแบบอื่น ๆ ที่จะมีค่าใช้จ่ายและค่าเชื้อเพลิงเข้ามาเกี่ยวพันนอกจากนี้การใช้รถจักรยานสองล้อยังมีมีคุณค่าในการออกกำลังกายให้กับผู้ขับขี่อีกด้วย ซึ่งจักรยานไฮบริดนับเป็นรถจักรยานลักษณะหนึ่งที่ได้มาความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากมาย
โดยข้อเด่นของจักรยานไฮบริดซึ่งเป็นรถจักรยานที่เกิดจากการผสมรวมกันระหว่างจักรยานทางไกลร่วมกับจักรยานวิบากที่สามารถทำได้อย่างกำลังเหมาะเหมาะเจาะ จึงเป็นรถจักรยานที่เหมาะสำหรับนักปั่นจักรยานมือใหม่ รวมไว้ที่เดียวกันผู้ใช้งานจริงรถจักรยานเพื่อปั่นท่องเที่ยวอย่างสบาย ๆ เพราะความน่าสนใจของรถจักรยานหมวดหมู่นี้คือความสะดวกสบายนำมารวมกันไม่ติดขัดในการปั่น ช่วยเหลือให้ผู้ปั่นเร่งความเร็วได้ไม่ยากขึ้น และยังสมบุกสมบันต่อทุกเนื้อที่ ไม่ว่าท้องถนนนั้นจะลาดชันหรือขรุขระเพียงใดก็ได้
จึงเรียกได้ว่าจักรยานไฮบริดเป็นรถจักรยานที่เข้ากันได้ดีกับการใช้งานได้อย่างหลายหลากประเภท ทั้งใช้เพื่อการไปในเมืองเพราะเร่งความเร็วได้ดีโดยไม่ต้องใช้แรงงานมาก ทั้งยังมีไม่ติดขัดสูงจึงสามารถขี่เลี้ยวเข้าซอกซอยได้เป็นเป็นอันดีนอกจากนี้ยังใช้เป็นพาหนะไต่ขึ้นทางลาดชัด หรือหนทางขรุขระก็สามารถใช้งานได้ เพราะถือว่าเป็นจักรยานที่ทนต่อความสมบุกสมบันพอประมาณ ซึ่งถึงแม้ความอึดทนอาจสูงจักรยานเสือภูเขาไม่ได้ แต่ก็ถือว่าใช้งานในทางวิบากได้ง่ายกว่ารถจักรยานเสือหมอบ
หากกำลังให้ความสนใจรถจักรยานที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการขับขี่ในเมืองหรือขับขี่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบท จักรยานพลังงานผสมก็นับว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าให้ความสนใจไม่น้อย เพราะสนองได้มากมาย กว่ารถจักรยานสองล้อหมวดหมู่อื่น ๆ ทั้งยังใช้งานง่ายและมีความหนักเบาที่เบาอีกด้วย

https://www.homepro.co.th/category/80330

7


ตะขอเกี่ยวมีหน้าที่เอาไว้แขวนเชือกเพื่อให้ผูกรวบผ้าม่าน เวลาที่ต้องการเปิดเผยผ้าม่านออก เพื่อความงดงามและความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นของผ้าม่านในแต่ละบริเวณวัตถุประสงค์ในการใช้สอยผ้าม่านส่วนใหญ่ของแต่ละบริเวณ คือสามารถเลิก-ปิดบังผ้าม่านเพื่อที่จะรับแสงและกันแสงได้ในแต่ละช่วงวัน จะมีบางที่นักที่จะไม่แหวกผ้าม่านออกเลย ดังนั้นการเลิกผ้าม่านหากเราจับเอาไว้หรือใช้การบิดปลายผ้าม่านเอาไว้ แม้ว่าจะช่วยเลิกผ้าม่านได้เหมือนกัน แต่ในสายตาของหลายๆ คนอาจจะยังดูไม่เป็นระเบียบและดูไม่งามตาอีกด้วย สำคัญที่สุดคือมันทำให้ผ้าม่านยับเยินและดูไม่ชวนมองเมื่องับผ้าม่านคืนแล้ว
การจัดตั้งตะขอเกี่ยวสร้อยจะใช้การเจาะผนังบริเวณไล่เลี่ยกับผ้าม่านทั้ง 2 ข้าง และใช้น็อตในการดึงตะขอเอาไว้ สายที่ใช้มัดจับผ้าม่านจะมาพร้อมด้วยผ้าม่านจึงให้ความเข้ากันได้ดีเป็นอันดีเมื่อนำมาใช้ในการรัดเกี่ยวผ้าม่าน ส่วนของตะขอจะมีความหลายหลากให้เลือกคัดทั่วไป สามารถเลือกลวดลายหรือรูปแบบของตะขอได้ตามความอยาก แต่ต้องพิจารณาถึงความเข้ากันได้กับผ้าม่านเพื่อให้เกิดความงดงามให้ได้มากที่สุดเสมอเมื่อนำมาใช้งาน หากเป็นผ้าม่านรูปแบบฝืนเดียวอาจจะติดตั้งตะขอเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงอันเดียวเท่านั้น แต่หากเป็นผ้าม่านที่ตั้ง 2 ฝืนคู่กัน จำเป็นต้องจัดตั้งตะขอทั้ง 2 ด้านของผ้าม่านเอาไว้เสมอ
ซึ่งในการจัดตั้งสามารถเลือกได้ว่าจะติดด้านด้านหรือจะเลือกติดเอาไว้ช่วงกลางของผ้าม่านทั้ง 2 ฝืนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความปรารถนาและความชอบในการใช้งานของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ราคาของตะขอเกี่ยวอาจจะมีความต่างกันออกไปตามอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการผลิต และความงดงามของตะขอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้มูลค่าของตะขอมีความแตกต่างกันออกไปนั้นเอง หลายคนอาจจะมองว่าความจำเป็นของการใช้สอยตะขออาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ แต่หากลองเปรียบเทียบกันดูระหว่างการเก็บผ้าม่านรูปแบบเก็บยังไงก็ได้ กับการเก็บและรัดคล้องเข้าอย่างยอดเยี่ยม มันให้ความรู้สึกที่ดีและบ่งชี้ถึงนิสัยของเจ้าของสถานที่หรือผู้ใช้งานผ้าม่านได้มากพอควรเลยทีเดียว
ดังนั้นตะขอเกี่ยวจึงกลายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับที่ต่างๆ ที่ใช้งานผ้าม่าน ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านหน้าต่างหรือผ้าม่านประตู ก็ต่างต้องใช้ตะขอเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความเรียบร้อยและความสวยงามให้แก่ผ้าม่าน เวลาที่อยากเลิกผ้าม่านออก และขอยิ่งสวยเท่าไหร่ก็จะบ่งชี้ถึงรสนิยมของผู้ใช้สอยได้มากเท่านั้น และที่สำคัญยังช่วยเป็นเหตุให้ผ้าม่านเรียบร้อยมีระดับได้มากยิ่งขึ้นไปอีก อย่าคิดว่ามันไม่มีเหตุจำเป็นหากยังไม่ได้เห็นถึงการใช้งานของมัน ดังนั้นหากอยากวางระเบียบผ้าม่านให้มีความงดงาม ควรลองมองหาตะขอเหล่านี้มาจัดตั้งเอาไว้ใช้สอยกันได้แล้ว

https://www.homepro.co.th/category/11672

8


เท้าเป็นส่วนที่ต้องรองความหนักเบาตัวของคนเรา เวลาที่ยืน ก้าวเดิน จึงทำให้ตีนต้องการการปกป้องและดูแลไม่ต่างจากส่วนอื่น ๆ ขององคาพยพ เพราะหากตีนรวบรวมความเมื่อยเอาเป็นเวลานาน ๆ ก็จะส่งผลให้เกิดอาการทุกขเวทนาขึ้นมา และท้ายสุดอาจจะจบด้วยการก้าวเดินไม่ได้หรือก้าวเดินยากมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนมากอาการเนื่องด้วยตีนจะเกิดกับผู้สูงอายุ และคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโครงกระดูกส่วนต่าง ๆ ในองคาพยพ การใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพจะช่วยผ่อนความเคร่งเครียดของบาทาให้น้อยลง และให้อารมณ์สุขเหมือนกับบาทาได้รับการเคล้นอยู่ทุกขณะ สามารถใส่ได้ทุกห้วงเวลาตามความปรารถนา และการสวมรองเท้าเพื่อช่วยรักษาสุขภาพอนามัยของเท้ายังมีอรรถประโยชน์อีกมาก ดังนี้
-  ช่วยกระตุ้นเส้นประสาทที่บาทา เพื่อซ่อมสุขภาพอนามัยองคาพยพให้ดียิ่งขึ้นเสมอ
รองเท้าเพื่อสุขภาพช่วยรับแรงกดทับของเรือนร่างไปยังเท้า ให้ตีนไม่รู้สึกแบกภาระมากเกินไปจนทำให้เกิดอาการชาหรือปวดขึ้นมาได้
-  ช่วยปลุกเร้าการทำงานของระบบประสาทที่รวมกันอยู่ที่ฝ่าตีน
-  ปรับความสมดุลให้แก่เยื่อต่าง ๆ ใต้ชั้นผิว
-  ช่วยในการผ่อนคลายให้แก่สมองและเรือนร่างได้เสมอ
-  ช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ส่วนต่าง ๆ ขององคาพยพ
-  ให้อารมณ์สุขสบายและบรรเทาแก่ส่วนต่าง ๆ ของเรือนร่างได้มากยิ่งขึ้น
-  ช่วยให้บาทาได้ขับเหงื่ออกมาได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลลัพธ์ให้ของเสียภายในเรือนร่างถูกขับออกมาทุกครั้งที่สวมสวม
-  ให้ความสบายดีตีนมากกว่าการใส่รองเท้าทั่ว ๆ ไป
-  ช่วยปลุกเร้าให้เลือดไหลเวียนได้ดีทั้งร่างกาย จึงทำให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของกายได้อย่างเต็มที่
-  ตัดทอนอาการเมื่อยตึงของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ในองคาพยพได้ ไม่ต่างจากการได้นวดเฟ้นทั่วทั้งเรือนร่าง
-  ช่วยให้หลับไหลง่ายและหลับไหลสุขมากยิ่งขึ้น ผลจากร่างกายรู้สึกสำราญและคลายอย่างช้านาน จึงทำให้การหลับเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นในกลุ่มของคนหลับไหลยาก ในช่วงเวลาการหลับก็จะนอนหลับอย่างสบายดีเหมือนกับเรือนร่างได้รับการบรรเทาแบบเต็มที่และบริบูรณ์มากที่สุดเสมอ
-  สามารถใช้สวมสวมได้แทนรองเท้าทั่วไป เป็นรองเท้าที่สวมใส่ได้ทุกที่ที่ต้องการสวม หรือจะเอาไว้ใช้ใส่ภายในที่อยู่อาศัย เวลาที่ต้องดำเนินไปดำเนินมาภายในบ้านเรือนก็ได้ทั้งหมดตามความอยากของผู้สวม
-  มีความคงทนสามารถใส่ได้อย่างช้านาน มีความทนกว่ารองเท้าทั่วไปแม้ว่าจะใส่ทุกวันก็ไม่ใช่ปมปัญหาสำหรับรองเท้าเพื่อสุขภาพ
แม้อรรถประโยชน์ของรองเท้าเพื่อสุขภาพผู้ชาย อาจจะดูมีมาก  และไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอรรถประโยชน์จากการสวมสวมรองเท้าเหล่านี้จริง แต่มันคือข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะบาทของมนุษย์เรานั้นเป็นจุดที่รวบรวมเอาเส้นประสาทและเส้นเลือดมากไว้ จึงไม่ต้องฉงนสนเท่ห์ว่าทำไมหากบาทได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีแล้วจะส่งผลดีทั่วทั้งองคาพยพของมนุษย์เรา ดังนั้นจึงควรมีรองเท้าลักษณะนี้เอาไว้ใส่อย่างมาก ถึงแม้ในห้วงเวลานี้อาจจะยังไม่มีอาการใด ๆ เกิดขึ้น แต่ในภายภาคหน้าก็เป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ การปกป้องเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ จึงไม่ใช่เรื่องที่ลำบากเกินไปสำหรับมนุษย์เราแน่นอน

https://www.tvdirect.tv/health/health-equipment/health-shoes

9
เสริมสวย สุขภาพ / AMABELLE (อมาเบลล์) Natural Product For Perfect Beauty
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2017, 02:36:16 PM »


AMABELLE (อมาเบลล์) Natural Product For Perfect Beauty
+++ สารสกัดธรรมชาตินำเข้าจากต่างประเทศ
+++ ไร้สารเคมีต้องห้ามกว่า 20 ชนิด
+++ จดทะเบียนถูกต้องทุกอย่าง
+++ มาตรฐานเค้าเตอร์แบรนด์ราคามิตรภาพ
+++ ส่วนผสม 100% Natural Shampoo
+++ มาตรฐาน USDA Organic (USDA Organic) ในทรีตเมนต์
+++ ส่วนผสม Organic Sunscreen ในโลชั่นกันแดด
+++ ผู้บริหารจบโทมหาวิยาลัยมหิดล สาขาเครื่องสำอางโดยตรง
+++ ยอมรับจากผู้ลองใช้ทุกอาชีพ อาทิเช่น แพทย์,เภสัชกร,พยาบาล,นักแสดง,นักธุรกิจ,แม่บ้าน และข้าราชการ

AMABELLE (อมาเบลล์)
Natural Product For Perfect Beauty
เว็บไซต์ : https://www.amabelle.co.th
Line ID : +++amabelle (มี +++ ด้วยนะคะ)
Facebook : https://www.facebook.com/amabelle.co.th
inbox : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แอดมิน ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยทุกๆปัญหาที่คุณมี

10


หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยว่าลูกล้อเหล็กว่ามันคือสิ่งใดและมีความจำเป็นในการใช้สอยแค่ไหน ซึ่งต้องบอกให้ทราบเลยว่าหากบ้านคุณมีผ้าม่านที่ต้องเปิด-ปิดอยู่บ่อย หากปรารถนาให้ราวที่ใช้รูดม่านมีความแข็งแรงและคงทนมากยิ่งขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสาะหาลูกล้อประเภทที่ทำมาจากเหล็กมาไว้ใช้งานร่วมด้วยผ้าม่านและราวผ้าม่าน เนื่องจากราวผ้าม่านที่เป็นพลาสติกรูปแบบรูดสามัญนั้น หากเราเปิด-ปิดผ้าม่านบ่อยๆประเดี๋ยวเดียวก็จะเสียหาย อายุการใช้งานมีหน่อยเดียวแต่มีจุดดีตรงแค่มีความถูกเท่านั้น แต่หากว่าราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพในการใช้งาน และต้องคอยเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่สม่ำเสมอ เพราะว่ายับเยินได้ง่าย ก็ทำให้สิ้นเปลืองได้ไม่ใช่น้อย
ดังนั้นการเลือกสรรลูกล้อเหล็กที่อาจจะมีราคาสูงกว่าหากเทียบเคียงกันแล้ว ก็นับว่าคุ้มโดยการใช้สอยมากยิ่งกว่า และหากลองเปรียบเทียบกันให้ดีแล้วความต่างในเรื่องของสนนราคามีเพียงนิดเดียวเท่านั้น ลูกล้อประเภทนี้สามารถนำใช้สอยได้ทั้งกับม่านประตูและม่านหน้าต่าง สิ่งเหล่านี้จึงบอกให้ทราบได้เลยว่าลูกล้อชนิดนี้มีความจำเป็นแค่ไหนกับบริเวณหรือที่พักอาศัยที่ใช้สอยม่านและราวม่าน และมันคือสิ่งที่เอาไว้ใช้งานกับผ้าม่านพอให้การเปิด-ปิดผ้าม่านสามารถทำได้ตามความต้องการ โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าจะทำให้เกิดความยับเยินในส่วนใดของผ้าม่านหรือเปล่านั้นเอง
เมื่อรู้แล้วว่าลูกล้อเหล็กคืออะไรกันแน่นมีความจำเป็นในการเลือกซื้อมาใช้งานแค่ไหน ก็ควรลองสังเกตดูว่าราวม่านที่เคหสถานใช้ลูกล้อรูปแบบไหนอยู่ ความจำเป็นในการเปิด-ปิดม่านมีบ่อยแค่ไหน หากมีความประสงค์ เปิด-ปิดราวม่านอยู่ประจำ แต่ว่าลูกล้อยังคงเป็นพลาสติกอยู่ ก็ควรเลือกเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบเหล็กได้แล้ว เพื่อที่จะได้บวกอายุการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น และหมดความหนักใจในส่วนนี้ไปได้ประเภทยาวๆ หากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพียงแค่ผ้าม่านเท่านั้น เพื่อเพิ่มเติมความหลากหลายให้แก่ผ้าม่านมากยิ่งขึ้นได้อยู่เสมอ ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือผ้าม่านก็ใช้กันแบบยาวๆ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น
หากกำลังมองหาวัตถุในการติดตั้งผ้าม่านที่สามารถใช้งานไปได้นานๆ และมีความแน่นหนาทนทาน ควรลองมองหาลูกล้อเหล็กมาใช้งานกับการติดตั้งผ้าม่านดู แล้วรับประกันได้เลยว่ามันจะเป็นตัวช่วยที่ดี ทั้งมีความมั่นคงคงทน และให้ความสะดวกในการใช้งานผ้าม่านได้อยู่เรื่อยๆ  สามารถหาเลือกสรรได้ตามร้านจัดจำหน่ายวัตถุที่เกี่ยวข้องด้วยผ้าม่าน หรือตามห้างสรรพสินค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวด้วยการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในได้ทั่วประเทศ

https://www.homepro.co.th/category/11669

11


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คำอธิบายศัพท์ของมันก็คือของกินที่ร่างกายหายไปและต้องเพิ่มเติมเข้ามาสู่เรือนร่าง ซึ่งจะมาในแบบผงชงดื่ม เม็ดแคปซูล เป็นต้น อาหารเสริมเหล่านี้จะต้องไม่มีคุณสมบัติในด้านการรักษาโรค เพราะไม่ได้จัดอยู่ลักษณะเดียวกันกับยารักษาโรค ดังนั้นหากมีการโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้แทนยาต้านจุลชีพให้พินิจก่อนที่จะตัดสินใจคัดเลือกเสมอ อาหารเสริมจะต้องผ่านการตรวจสอบและมีการการันตีมาจากองค์กรที่เชื่อถือได้ และทำงานการศึกษาค้นคว้าในด้านนี้โดยเฉพาะรับรองความปลอดภัยมาเท่านั้น จึงจะสามารเลือกหานำมาทานได้
การเลือกซื้อยังต้องมีเคล็ดในการคัดเลือกเพื่อช่วยให้สามารถเลือกสรรได้ตรงตามความประสงค์และปลอดภัยเมื่อต้องกินเข้าสู่ร่างแบบสบาย ๆ ดังนี้
- องค์ประกอบจากธรรมชาติ ต้องเป็นองค์ประกอบหลักเท่านั้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหากมีส่วนผสมอื่นที่ดูแล้วไม่น่าจะใช่ของที่มาจากธรรมชาติ และสามารถรับประทานเข้าไปในร่างกายได้ ก็ไม่ควรเลือกสรรนำมาทาน ส่วนประกอบของอาหารเสริมจะต้องลงเอาไว้อย่างชัดแจ้งเพื่อให้สบายต่อการอ่านพลความเสมอ หากไม่มีการอธิบายถึงส่วนประกอบก็ให้ชั่งใจเอาไว้ก่อน จนกว่าจะหาข้อมูลได้ทั้งสิ้นเกี่ยวกับอาหารเสริมประเภทนั้น ว่ามีความปลอดภัยจริงและผ่านการการันตีจริง จึงค่อยคัดเลือกมาทานได้
- อาหารเสริมต้องเป็นอาหารเสริมแค่นั้น ไม่มีส่วนประกอบของเภสัชหรือรักษาโรคแทนเภสัชได้ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ว่าอาหารเสริมและยาเป็นคนละลักษณะกัน คุณสมบัติของมันจึงไม่เหมือนกันอย่างเห็นได้ชัด หากมีการป่าวร้องที่ว่ารักษาโรคต่าง ๆ ได้นั้นหมายถึงเป็นอาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัยและไม่น่าเลือกเฟ้นมาในการกิน ลักษณะของการจดทะเบียนและการจัดทำของอาหารเสริมและเภสัชค่อนข้างมีความแตกต่าง รวมไปถึงส่วนประกอบของอาหารเสริมและยาแก้โรคก็แตกต่างอย่างมาก มันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากว่ามันจะคือของเดียวกัน เราจำเป็นต้องเรียนรู้และจำแนกให้ออกเสมอ
- ต้องเลือกเฟ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ราคา ที่ไม่ละทิ้งสารตกค้างในร่างกาย แม้ว่าส่วนผสมของอาหารเสริมอาจจะมีเพียงแค่สมุนไพรเท่านั้น แต่สมุนไพรก็ไม่ได้หมายถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างไม่ได้ เพราะยังมีสมุนไพรอีกต่างๆ นาๆตัวที่เมื่อรับเข้าไปในเรือนร่างจำนวนมากก็จะทิ้งสารตกค้าง และทำให้เรือนร่างแย่ลงได้อย่างรวดเร็ว จึงควรตรวจดูว่าสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมมีอะไรบ้าง แต่ละจำพวกมีคุณค่าหรือมีผลเสียต่อกายแค่ไหน แล้วค่อยคัดเลือก
เคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยที่ให้ทุกคนสามารถเลือกสรรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เหมาะและมีความปลอดภัยได้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ เสมอ อย่าพยายามไปหลงเชื่อคำป่าวร้องมากเกินไป เพราะแต่ละผู้ทำก็ต่างอยากให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีความน่าดึงดูดใจและเย้ายวนใจให้คนเข้ามาเลือกเฟ้นสมอ โดยจะป่าวประกาศคุณสมบัติที่อาจจะเหลือเชื่อมากเกินไปจนไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้ หากเรามีเคล็ดลับในการคัดเลือกแล้วต่อให้จะป่าวร้องมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้เราสับสนได้แน่นอน

https://www.tvdirect.tv/health/food-supplement

12


ผู้หญิงเป็นเพศที่โดยมากมีสรีระและส่วนต่าง ๆ ของเรือนร่างที่ยิ่งกว่าชายหนุ่ม ยิ่งถ้าส่วนใดที่มียิ่งกว่าปกติก็จะทำเอาเป็นที่จับจ้องจากสายตาคนรอบข้างเป็นนิตย์ ยิ่งส่วนของหน้าอกก็เป็นส่วนที่ต้องมีชุดชั้นในเอาไว้ใส่อำพรางหรือปกปิดเอาไว้เป็นนิจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการแต่งกายและการพบผู้คนปริมาณมาก เพราะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะออกจากบ้านเรือนหรือที่พักอาศัย โดยที่ใส่เพียงแค่เครื่องแต่งตัวแต่ไม่มีชุดที่ใส่ซับอยู่ด้านในเลยอย่างแน่แท้ และความจำเป็นของชุดที่เอาไว้ใส่ชั้นในใต้เครื่องแต่งตัวนั้นยังคงมีอีกจำนวนมาก ที่ทำเอาเมื่อคุณสตรีหลาย ๆ คนได้รู้แล้วจะไม่มีทางลืมสวมอย่างเด็ดขาด ดังนี้
- ชุด ชั้น ใน ลดราคา เป็นตัวช่วยในการยกแนบแน่นหน้าอกให้ดูมีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ให้ทรวงอกมีความสวยงาม และดูดีอยู่เป็นนิจถึงแม้จะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม
- ช่วยให้การสวมสวมเสื้อผ้าดูสวยงามมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เห็นถึงหุ่นที่สมควรและมีความงาม
- ช่วยตัดทอนการหย่อนคล้อยของหน้าอก ในห้วงเวลาที่ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงวัน
- เก็บผิวหนังส่วนเกินให้ดูมีความเรียบมากยิ่งขึ้น เมื่อสวมสวมเครื่องแต่งกายก็จะไม่ทำให้เห็นส่วนเกินเปิดเผยออกมา
- ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้มากยิ่งขึ้นในการแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดต่าง ๆ
- ช่วยตัดทอนอาการเจ็บหน้าอกได้ เพราะทรวงอกมีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้นเมื่อสวมสวมชุดชั้นในการสะบัดตัวของอกจะไม่เกิดขึ้น ทำเอาไม่มีอาการเจ็บนมในกลุ่มของสตรีที่ใส่เสื้อชั้นในเอาไว้เป็นนิจ
- ช่วยพยุงแผลที่ผ่าตัดให้ทุเลาเร็วมากยิ่งขึ้น และยังช่วยตัดทอนความปวดจากการผ่าตัดมาได้เป็นอย่างดี ยิ่งเสื้อชั้นในมีความแน่นเท่าไหร่ก็จะยิ่งลดความปวดได้เท่านั้น แต่ต้องแค่กระชับเท่านั้นไม่ใช่รัดแน่นจนเกินไป เพราะอาจจะเป็นเหตุให้หายใจไม่ออกได้ง่าย ๆ
- ช่วยเซฟให้แก่ช่วงหน้าอกเวลาที่ต้อก้ม ๆ เงย ๆ อยู่ซึ่งหน้าผู้อื่น เพราะเสื้อชั้นในจะมีแบบที่ปิดเต็มส่วนของอก ใช้เป็นการสวมเพื่อซับในให้แก่การแต่งกายต่าง ๆ จึงทำให้ไม่มีใครสามารถดูเข้าไปยังนมของเราได้ ต่อให้ต้องก้ม ๆ เงย ๆ ตลอดวันก็ตาม
- ช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกให้ดูใหญ่ขึ้นมาได้แบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องเจ็บตัวเพ่อทำการศัลยกรรม เพราะสามารถใช้การเติมฟองน้ำเพื่อเพิ่มขนาดของทรวงอกได้ หากต้องการให้ขนาดของหน้าอกดูใหญ่ขึ้นเวลาที่ต้องการแต่งกายให้ดูสวยและมีความเซ็กซี่มากขึ้น
ทั้งหมดทั้งตัวที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแค่ความจำเป็น และข้อดีเพียงส่วนหนึ่งของการใส่ชุดชั้นในเท่านั้น ยังคงมีจุดเด่นและความจำเป็นอีกมากมายที่คุณผู้หญิงโดยมากอาจจะเคยและไม่เคยรับรู้มาก่อน หากเป็นคนที่ไม่ชอบการใส่ก็คงจะต้องกลับใจหันมาใส่ให้เกิดความคุ้นเคยกันได้แล้ว
https://www.tvdirect.tv/genie-bra-classic

13


Surrealist Wedding and Photographyสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ภาพครอบครัว ย่านหนองแขม บางแค ถนนเพชรเกษมฝั่งธน ให้บริการถ่ายภาพแต่งงานในราคาถูก แต่งหน้าบ่าวสาว เช่าชุดวิวาห์ ถ่ายภาพครอบครัว สถานที่ถ่ายภาพแต่งงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่
Website : http://www.สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน.com
Facebook : https://www.facebook.com/SurrealistWeddingStudio
Tel : 081 665 7945


14
ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงทุกขนาด จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า กรองน้ำมันหม้อแปลง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

-ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ 30 - 3000 KVA ตามมาตรฐาน IEC , DAN, ANSI ระบบ 22000-400/230 V. ,24000-416/240 V. ระบบ 12000/24000-416/240 V. และระบบ 33000-400/230 V.
-ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย คาปาซิเตอร์แรงต่ำ ( LOW VOLTAGE POWER CAPACITOR ) ชนิดติดตั้งภายนอก และติดตั้งภายใน 230 และ 400 โวลท์ ขนาดตั้งแต่ 5 - 100 KVAR แบบแห้ง
-ให้บริการตรวจเช็คสภาพดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ที่มีอายุการใช้งานมานานรับกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมาตรฐานสากล
-ให้บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 30 - 3000 KVA ทุกระบบมีหน่วยงานบริการด้านหม้อแปลงดูแล กรณีเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ พร้อมมีหม้อแปลงไฟฟ้าไว้สำรองจ่ายสำหรับลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน
-บริการปรับปรุงหม้อแปลงเก่า ซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วทุกยี่ห้อ พร้อมนำเข้าทดสอบมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรองก่อนนำไปติดตั้งใช้งานใหม่ หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องก่อนส่งลูกค้า ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ทุกเครื่อง จึงมั่นใจในคุณภาพของเราได้

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/pg/ThaicenterTransformer
โทร : 034-219036, 034-984092, 081-8054856
E-Mail : thaicenter671@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.bangkoktransformer.com
15


ปัจจุบันเป็นช่วงที่ผู้คนหันมาใส่ใจในสุขภาพอนามัยกันมากขึ้น การบริหารร่างกายและการควบคุมเครื่องกิน ตลอดจนการรับประทานอาหารเสริมเพื่อเพิ่มกล้าม และภูมิต้านทาน ก็เป็นของที่หลายคนเลือกทำควบคู่ไป ชื่อของ เวย์โปรตีนบำรุง กลับเป็นอาหารเสริมที่หลายคนอ้างถึง หากมีความปรารถนาเสริมสร้างกล้ามและความแข็งแรงให้กับเรือนร่าง สมัยปัจจุบันมีเวย์โปรตีนหลายยี่ห้อ วันนี้จึงขอแนะนำ 3 เวย์โปรตีนยอดนิยมชนะใจ เพื่อคนรุ่นหลังที่รักพลานามัย
เวย์โปรตีนคือแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกรดอะมิโนซึ่งเป็นโปรตีนที่ร่างกายปรารถนา ได้จากวิธีการสกัดนมวัว จนได้โปรตีนที่เพียว ย่อยสลายและดูดซึมง่าย สำหรับ 3 เวย์โปรตีนยอดนิยมชนะใจ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ
1. ProFlex เป็นแบรนด์เวย์โปรตีนที่ได้รับความนิยมสูง ผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็น Whey Protein Isolate ที่เหมาะกับกาย เนื่องจากซึมซับได้ง่ายและมีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ ช่วยซ่อมแซมกล้าม สมัยปัจจุบันมีการพัฒนารสชาติให้ถูกปากมากยิ่งขึ้นหลายรส เช่น รสช็อกโกแลต รสวานิลลา รสสตรอเบอร์รี่ เป็นต้น สูตรที่เสนอแนะได้แก่ ProFlex Hulk Mass Gainer สูตรเพื่อผู้ที่ปรารถนาเพิ่มกล้ามเนื้อหรือน้ำหนักตัว ProFlex GOLD เวย์โปรตีนสำหรับสร้างกล้ามเนื้อและสุขภาพผู้สูงอายุ PROFLEX DIVA MATCHA GREEN TEA เวย์โปรตีนกลิ่นชาเขียวที่เหมาะเพื่อสาว ๆ ที่ปรารถนาสัดส่วนที่ดี เป็นต้น
2. Universal Ultra เวย์โปรตีนคุณภาพสูง ที่ได้รับความนิยมและขายดิบขายดีเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้การตอบรับมายาวนานกว่า 20 ปี มีการพัฒนารสให้มีความหลายหลากตามความชอบ แต่ยังคงคุณประโยชน์ของสารอาหารเพื่อการสร้างเสริมกล้ามอย่างครบบริบูรณ์ สูตรที่ได้ความนิยม เช่น UNIVERSAL GAIN FAST 3100 เวย์โปรตีนสูตรพิเศษ รสอร่อย มีให้เลือกหลายรสไม่ว่าจะเป็น สตรอเบอร์รีหรือช็อกโกแลต UNIVERSAL ULTRA WHEY PRO COOKIE&CREAM ที่มีรสชาติกลมกล่อม ซึมซับง่าย ให้ผลในการเสริมสร้างกล้ามอย่างรวดเร็ว
3. WWY เวย์โปรตีนสูตรใหม่ by ดีเจเพชรจ้า ดีเจถ้อยคำกล้าที่เรารับทราบกันว่าเป็นผู้หนึ่งที่รักและใส่ในในสุขภาพอนามัยและสัดส่วนตนเองเป็นอย่างมาก เขาได้ให้กำเนิดแบรนด์เวย์โปรตีนที่มีคุณภาพ มีแคลอรี่ต่ำ และโปรตีนสูง ภายใต้แบรนด์ WWY ซึ่งเป็นเวย์โปรตีนที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการช่วยเสริมสร้างกล้าม เพิ่มภูมิต้านทาน ซ่อมส่วนที่สึกหรอก มีรสชาตินุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นรสสตรอเบอร์รี รสช็อกโกแลต รสซูกัส และรสกาแฟ เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เวย์โปรตีนที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมในขณะนี้
และนี่คือ 3 เวย์โปรตีนยอดนิยมชนะใจเพื่อคนรุ่นหลังที่รักสุขภาพ เป็นแบบอย่างให้ท่านได้ตัดสินใจ พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม แน่นอนว่าเวย์โปรตีนเป็นเพียงหนึ่งตัวช่วยเท่านั้นในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง แต่ต้องพร้อมกันไปกับการออกกำลัง และโภชนาการที่ดีด้วย ขอให้สุขภาพอนามัยดีจงอยู่คู่กับทุกท่านครับ

https://www.tvdirect.tv/fitness-sport/supplement/whey-protein

หน้า: [1] 2 3 ... 21